Nástěnka

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou k osobnímu vyzvednutí dne 1. a 2. 6. 2020 mezi 15. - 17. hodinou. V případě, že se nemůžete dostavit, kontaktujte mateřskou školu telefonicky nebo e-mailem, osobně dohodneme náhradní variantu sdělení výsledků.

Termín informační schůzky pro rodiče přijatých dětí: 17. 6. 2020 od 16. 00 na zahradě mateřské školy za dodržení veškerých hygienických opatření.

Čtvrtek, 21 Květen 2020 12:45

PRAVIDLA PRO PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

OD 25. 5. 2020

 • Ø Provoz mateřské školy bude zahájen 25. 5. 2020.
 • Ø Zákonní zástupce musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámit se s vymezením rizikových skupin. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ přinesete v den nástupu do školky. FORMULÁŘ ZDE: čestné_prohlášení_při_nástupu_do_MŠ.doc
 • Ø Při cestě do školky a ze školky se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená vládním opatřením.
 • Ø V areálu školy rodiče dodržují hygienické odstupy 2 m. Pobyt v areálu školy rodiče omezí na nejkratší možnou dobu.
 • Ø V prostorách školky děti a pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, každé dítě bude mít z domova k dispozici jednu roušku pro případ náhlého výskytu onemocnění v mateřské škole.
 • Ø Doprovod do tříd MŠ nevstupuje – dítě předává pedagogickému pracovníku u vstupu do třídy, starší děti vchází do tříd zcela samostatně.
 • Ø Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školky vstoupit (děti ani doprovod!), dítě jevící zdravotní komplikace nebude do školky přijato. Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do izolace a zákonný zástupce je povinen jej bezodkladně vyzvednout. O podezření bude informována spádová hygienická stanice.
 • Ø Rodiče musí být k dispozici na kontaktním telefonu po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.
 • Ø Denní stravování bude zajištěno, dodržována budou zpřísněná hygienická opatření.
 • Ø Ve školce bude zajištěna zvýšená desinfekce.
 • Ø Dítě nesmí do školky vnášet vlastní hračky.
 • Ø Aktivity v průběhu dne budou v maximální míře přesouvány na zahradu školy.
 • Ø Žádáme rodiče, aby zvážili přítomnost dítěte v mateřské škole vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte či rodinných příslušníků, k přítomnosti seniorů v rodině atd., s ohleduplností k personálu mateřské školy.
 • Ø Ředitelka mateřské školy v souladu s rozhodnutím Rady MČ Praha 4 o obnovení provozu mateřských škol doporučuje s přihlédnutím k mimořádné situaci, aby do provozu mateřské školy byly zařazeny děti zákonných zástupců, jejichž osobní přítomnost na pracovišti je nezbytná.

Aktualizováno Středa, 13 Květen 2020 12:46

ZÁPIS DO MŠ 2020 - 2021

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020 - 2021


Dne 16. 5. 2019 bylo přijímání přihlášek ukončeno, následuje přijímací řízení.

V případě, že zájem o umístění převýší kapacitu mateřské školy, je stanoveno kritérium trvalého pobytu dítěte a alespoň jednoho zákonného zástupce na území MČ Praha 4, dále jsou děti řazeny dle věku tak, že přednost při přijetí má vždy dítě dříve narozené.

Výsledky přijímacího řízení budou k dispozici 29. 5. 2020 – forma informování bude doplněna ZDE: xxxxxxxxxxx

Termín informační schůzky pro rodiče přijatých dětí: (bude doplněno)

 

Informace:

-          dle § 33, odst. 1 správního řádu, má účastník nebo jeho zástupce právo dát se v řízení zastoupit zmocněncem, kterého si zvolí a který se prokáže plnou mocí, udělenou písemně

-          dle § 36, odst. 1správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení až po vydání rozhodnutí, správní orgán může usnesením vyhlásit, až do kdy mohou činit své návrhy

-          dle § 36, odst. 2 správního řádu má účastník nebo jeho zástupce právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádá, správní orgán poskytne o řízení informaci.

-          dle § 36, odst. 3 správního řádu musí být před vydáním rozhodnutí ve věci daná možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

 

 

Úterý, 14 Duben 2020 10:48

Školné - platby

Školné v měsíci březnu bude z důvodu uzavření mateřských škol sníženo na částku: 400,- Kč.

Části již uhrazené platby budou na účtu mateřské školy vedeny jako přeplatek.

 

Za měsíc, ve kterém bude škola uzavřena všechny dny, nebude školné vybíráno.

Přeplatek za měsíc březen 2020 ve výši 400,- Kč bude započítán jako platba v měsíci, kdy děti opět do školky nastoupí.

V případě obnovení provozu od 25. 5. 2020 (viz odkaz obnovení provozu MŠ) platí doporučení zřizovatele a ředitelství mateřské školy využívat provoz pouze v nutných případech - zaměstnaní rodiče, kteří nemohou péči o dítě zajistit jiným způsobem (ošetřování člena rodiny apod.). Z tohoto důvodu děti, které v letošním školním roce již k docházce nenastoupí a to ani jeden den v daném měsíci, budou platby školného automaticky zproštěny.

Středa, 25 Březen 2020 12:15

Žádost o ošetřovné

Žádost o ošteřovné Vám bude v mateřské škole potvrzeno po telefonické nebo e-mailové dohodě.

Potvrzený formulář si můžete vytisknout zde:

OČR_strana_1.pdf

OČR_strana_2.pdf


Středa, 18 Březen 2020 09:32

Souhlas s uzavřením MŠ

Souhlas_s_uzavřením_MŠ +_náhradní_provoz.pdf

V případě potřeby zařazení do provozu v mimořádném režimu ve vybraných mateřských školách získáte informace na konkrétní mateřské škole - sledujte aktuality na stránkách jednotlivých mateřských škol!

Středa, 18 Březen 2020 09:21

Dopis rodičům - MČ Praha 4

Dopis_rodičům_-_změna_v_organizaci_provozu_MŠ_v_období_letních_prázdnin.pdf

Pondělí, 16 Březen 2020 09:47

Provoz v období 7 - 8/ 2020

Přerušení provozu mateřských škol v měsíci srpen 2020, zajištění provozu v měsíci červenec 2020:

a) v termínu od 1. 7. do 31. 7. 2020 přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 s výjimkou vybraných škol, pro oblast Nusle
- Mateřské školy, Praha 4, Voráčovská 2
b) v termínu od 3. 8. do 31. 8. 2020 přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 bez výjimky

c) od 1. 9. 2020 budou v provozu všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 4

Škola v přírodě

Děti Vás zdraví z Vřesníku, mají se krásně, užívají přírody a čerstvého vzduchu, přidáváme nekolik fotek...

vP_1

vP_2

vP_3

Neděle, 10 Listopad 2019 16:25

VÝLET - MEDVĚDI

Výlet pro rodiče s dětmi:

v sobotu 23. 11. se společně můžeme vydat na výlet do Kutné Hory - galerie GASK, na výstavu Jiří Trnka - V zahradách imaginace.

Více informací u paní učitelek ve třídě Medvědů:))

těšíme se na hojnou účast

Čtvrtek, 17 Říjen 2019 09:52

Strana 1 z 2

«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»

Kalendář

<  Leden 2020  >
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
 1 2 3 4 5
 6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Informace - platby

Mateřská škola BoTa
pracoviště Křesomyslova 2
140 00 Praha 4
tel./fax 261 215 766
info@msboleslavova.cz
www.mskresomyslova.cz
více v kontaktech a na mapě

Easy Software

Nástěnka

Heyduk, Musil & Strnad s.r.o. | HMS design