Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a vznikla sloučením MŠ Boleslavova a MŠ Táborská k 1. 1. 2012, její součástí je detašované pracoviště MŠ Křesomyslova 2.

Mateřská škola Křesomyslova sídlí v přízemí ZŠ Křesomyslova - má vlastní, nově zrekonstuované a pro děti předškolního věku upravené prostory. Dopravní dostupnost je ideální - na tramvajové lince 7, 18, 24, nedaleko stanice metra Vyšehrad.

Školka je trojtřídní, děti jsou rozděleny tak, aby v jednotlivých třídách byly děti přibližně stejného věku.

Interiéry jsou zařízeny nábytkem pro předškolní děti, prostory jsou světlé, barevné, hezké.

Vybavení hračkami, didaktickým a výtvarným materiálem, hracími koutky je samozřejmostí, výhodou je snížená kapacita nejmladší třídy na 20 dětí, což oceníme my - učitelky i Vy - rodiče a zvláště děti při adaptaci a dále jako možnost opravdu se dětem věnovat podle jejich individuálních potřeb.

Mateřská škola využívá zahradu základní školy. Celé dopoledne máme zahradu k dispozici pro sebe, zahrada je po celou dobu pobytu dětí venku zamčená oběma vchody s ohledem na bezpečí dětí a možnost jejich pohybu po celém rozlehlém areálu. Zahrada je průběžně doplňována prvky pro předškoláčky - prolézací hrad, houpadla, kreslící tabule. 

Naše mateřská škola nemá vlastní kuchyni, strava je zajištěna jídelnou ZŠ Křesomyslova. Jídla jsou připravována podle norem a spotřebního koše pro předškolní věk, skladba jídelníčku je pravidelně s paní hospodářkou konzutována, aby dětem chutnalo. Samozřejmostí je dodržování pitného režimu v průběhu celého dne a to i při pobytu na školní zahradě.