Kapacita naší mateřské školy je 70 dětí. 

Mateřská škola je trojtřídní, děti jsou s ohledem na dispoziční členění školky rozděleny do tříd podle věku, při rozdělení do tříd je přihlíženo k osobnosti dítěte jednotlivě a celistvě tak, aby ve "své" třídě bylo spokojené. 

ŽABKY: 1. třída (3-4 roky):

Adaptace na nové prostředí a osoby, schopnost spolupráce, kooperace a komunikace s dětmi a dospělými. Autonomie dítěte v rámci skupiny, velký prostor pro volnou hru a její obohacování, pro pohybové aktivity, prodlužující se chvilky řízený činností a soustředění. Rozvíjení samostatnosti ve všech rovinách. Získání pocitu bezpečí, důvěry, jistoty, seznamování s výtvarným, hudebním, dramatickým vyjadřováním.  

MYŠKY: 2. třída (4-5 let): 

Řížené a spontální činnosti jsou v rovnováze, důraz je kladen na volnou hru a pohybové činnosti. Výtvarné, hudební, a dramatické vyjadřování. Podpora samostatnosti dítěte, vzdělávací nabídka dle zájmu dětí. 

MEDVÍDCI: 3. třída (5-6 let):

Příprava programu i náročnějších činností, vzdělávací nabídka dle zájmu dětí, prodloužení doby soustředění, prostor pro volnou hru a pohybové činnosti, výtvarné, hudební a dramatické vyjádření. Podpora zvídavosti a zájmu o další učení, samostatnost, autonomní vystupování zároveň s akceptováním zájmů skupiny.