Chceme, aby naše školka byla hlavně veselá, aby děti i rodiče k nám rádi chodili, důležitá je pro nás vzájemná důvěra, komunikace, pocit pohody. Výchova a vzdělávání v mateřské škole je doplňkem rodinné výchovy.

Náš školní vzdělávací program se jmenuje Rok ve školce a je rozpracován do jednotlivých témat, která se vztahují k aktuálním ročním obdobím. Paní učitelky na třídách program přenášejí do třídních plánů tak, aby jednotlivým třídám co nejlépe odpovídal vzhledem k věku dětí, jejich zájmům, zálibám, potřebám.

Zapojujeme se také do nabízených projektů, například Děti dětem, do výtvarných soutěží.

Samozřejmostí jsou kontakty se základními školami, ZŠ Křesomyslova nás má pod patronátem, poskytuje našim dětem nabídku kroužků, využití tělocvičny, společné akce s prvňáčky, pomáhá s organizací rozlučky se školáky.

V rámci kulturních akcí zveme divadelní představení do školky, se staršími dětmi i do divadélek docházíme.

Školka je v rámci OPVV zapojena do projektu Šablony II - prevence školního neúspěch, ve školce působí školní speciální pedagog.

 

NABÍDKA KROUŽKŮ

Angličtina  - Wattsenglish - 1x týdně ve středu (prostory MŠ)
Sportovní koužek - 1x týdně v úterý (tělocvična)
Výtvarný kroužek - 1x týdně, konkrétní den bude domluven v co nejbližšším termínu (prostory MŠ)
Logopedická prevence - průběžně