Chceme, aby naše školka byla hlavně veselá, aby děti i rodiče k nám rádi chodili, důležitá je pro nás vzájemná důvěra, komunikace, pocit pohody. Výchova a vzdělávání v mateřské škole je doplňkem rodinné výchovy.

Náš školní vzdělávací program se jmenuje Rok ve školce a je rozpracován do jednotlivých témat, která se vztahují k aktuálním ročním obdobím. Paní učitelky na třídách program přenášejí do třídních plánů tak, aby jednotlivým třídám co nejlépe odpovídal vzhledem k věku dětí, jejich zájmům, zálibám, potřebám.

Samozřejmostí jsou kontakty se základními školami, ZŠ Křesomyslova nás má pod patronátem, poskytuje našim dětem nabídku využití tělocvičny, společné akce s prvňáčky.

V rámci kulturních akcí zveme divadelní představení do školky, se staršími dětmi i do divadélek docházíme.

 Školka je zapojena do projektu INKLUZE V MŠ BOTA CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001744, který  je spolufinancován Evropskou unií:

vyzva_54_inkluze_v_ms_bota.pdf

 beseda cizi jazyk

 pozvanka beseda

NABÍDKA KROUŽKŮ

Angličtina - 1x týdně ve čtvrtek odpoledne (prostory MŠ)
Sportovní koužek - 1x týdně v úterý odpoledne (tělocvična)
Výtvarný kroužek - 1x týdně v pondělí (prostory MŠ)
vytvarny krouzek
Pohybová přípravka - 1x týdně ve středu (Sokol Nusle s možností vyzvednutí z MŠ)
tanecky
Logopedická prevence - průběžně