Vážení rodiče, rozhodnutí  O PŘIJETÍ/ NEPŘIJETÍ k předškolnímu vzdělávání na...
    Zápis nových žáčků do mateřské školy na školní rok 2014- 2015 - vydávání přihlášek...
KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Milí rodiče,  Dojeli jsme v pořádku na Vřesnik, k obědu jsme měli...
      Vážení rodiče, děkujeme Vám za vstřícný přístup během dnešního dne, který byl s ...
        Schůzka s rodiči nových předškoláčků přijatých na MŠ Křesomyslova se bude konat ve...
      Zápis nových žáčků do mateřské školy na školní rok 2013 - 2014 - vydávání...
      všechny zprávy ze školy v přírodě najdete na stránkách www.msboleslavova.cz  
        Zveme všechny rodiče dětí, které se nám v příštím roce chystají utéct ze školky do...