Školné v měsíci březnu bude z důvodu uzavření mateřských škol sníženo na...
Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 12. – 13. 5. 2020, veškeré...
Žádost o ošteřovné Vám bude v mateřské škole potvrzeno po telefonické...
Souhlas_s_uzavřením_MŠ +_náhradní_provoz.pdf V případě potřeby zařazení do...
Dopis_...
Přerušení provozu mateřských škol v měsíci srpen 2020, zajištění provozu...
Přejeme Vám krásné svátky vánoční a budeme se těšit po prázdninách, 6. 1....
Děti zdraví ze školy v přírodě, sníh se jim moc líbí; dnes večer balí a...
Děti Vás moc zdraví, posíláme několik fotografií, všichni jsou zdraví, v...
Děti Vás zdraví z Vřesníku, mají se krásně, užívají přírody a čerstvého vzduchu,...