M Ě S T S K Á  Č Á S T  P R A H A  4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 2. zasedání ze dne 27.01.2021
číslo 2R-44/2021
k zajištění provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 v období červenec – srpen 2021 a k zajištění činnosti školních družin v základních školách zřizovaných MČ Praha 4 v období červenec – srpen 2021

Rada městské části Praha 4

I. s c h v a l u j e

a) v termínu od 1. 7. do 30. 7. 2021 zajištění provozu MŠ 
b) v termínu od 2. 8. do 31. 8. 2021 přerušení provozu MŠ bez výjimky
c) od 1. 9. 2021 zajištění provozu všech MŠ

VYPLŇTE SVŮJ ZÁJEM O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V JEDNOTLIVÝCH TÝDNECH MĚSÍCE ČERVENCE DO PŘIPRAVENÝCH FORMULÁŘŮ VE TŘÍDÁCH DO 10. 6. 2021 !!!!

PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI MŠ BoTA (pracoviště Táborská, Boleslavova, Na Bučance, Křesomyslova) bude v provozu budova MŠ TÁBORSKÁ (7. 00 - 17. 00).