LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ 29.11.2023

  • vyšetření řeči dětí logopedkou
  • přihlásit se mohou děti od 4 let, pokud již nejsou v péči logopedky/da
  • vyšetření není zpoplatněno
  • proběhne v budově mateřské školy
  • výsledek vám bude sdělen i s doporučením dalšího postupu