Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a

pracoviště Křesomyslova 2

Z důvodu přerušení dodávky vody dne 11. 6. 2015 od 7. 30 do 19. 00 oznámeného mateřské škole firmou Pražské vodovody a kanalizace bude MŠ Křesomyslova uvedený den

UZAVŘENA

Podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 43/ 2006 Sb., O předškolním vzdělávání je přerušení provozu mateřské školy možné ze závažných technických příčin, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.