Budeme se těšit na setkání s rodiči nově přijatých dětí, které proběhne ve čtvrtek,

17. 6. 2021, od 16. 00 hodin

ve třídě ŽABIČEK