Vážení rodiče, 

dne 9. září v 16:30 hodin proběhly v mateřské škole třídní schůzky. Velice děkujeme za účast a pro ty, kteří se nemohli dostavit, připojujeme zkrácený zápis probíraných bodů:

 • kde můžete sledovat informace z mš- webové stránky, facebookové stránky, nástěnky ve školce
 • při příjezdu z ,,rizikové země" (covid19) prosíme o ohlášení v mateřské škole
 • informace o platbách za stravu a školné naleznete na nástěnce v mš (před třídou žabek)
 • odhlašování obědů pro děti na následující den je možné do 13:00 hodin, poté již oběd odhlásit nelze, ale můžete si jej v daný den vyzvednout do vlastní nádoby
 • prosíme o vyplnění dokumentů (GDPR, odvody z mateřské školy, telefonní kontakty, emaily) a podpisy (souhlas s logopedickým vyšetřením, souhlas s příspěvkem na kulturu, aj.) na jednotlivých třídách
 • prosíme o včasné nahlášení docházky na třídách před podzimními, jarními a pololetními prázdninami (školní jídelna v tyto prázdniny vaří pouze pro nás a je tedy třeba znát počet dětí. Tyto nahlášené obědy nelze odhlásit, ale je možné si je vyzvedávat.)
 • prázdninový (letní) provoz mateřské školy bude znám na přelomu ledna/února
 • nabízené kroužky v mateřské škole (sportujeme v mš, výtvarná tvořivost, angličtina pro děti), mimo mateřskou školu lze děti přihlásit do tanečního kroužku BeDance, kdy lektorky děti vyzvedávají ve školce a odvedou je na taneční lekci
 • na kulturní akce v prvním pololetí šk.roku vybíráme 600 Kč, prosíme o uhrazení ve třídě (z částky se hradí divadla v mateřské škole, mikulášské balíčky aj.)
 • velice prosíme, aby děti ve skříňkách neměly jídlo, žvýkačky apod. Ve školce dostávají jídla dostatek a z hlediska bezpečnosti není ideální, když chodí zobat do skříňky laskominy (diety a alergie lze řešit individuálně předáním jídla přímo do kuchyně ve školce) 
 • u dětí, které plní povinnou předškolní docházku (tř. medvědů) prosíme nahlásit případnou nepřítomnost emailem, telefonem, či přímo na třídě
 • v případě odkladů školní docházky prosíme o včasné navštívení pedagogicko-psychologické poradny, aby vašemu dítěti bylo možné držet místo i pro další rok
 • školka v přírodě se bude konat v termínu 24.9-1.10 (více informací na webu, či fb)
 • školka se zamyká v 8:50 z důvodu bezpečosti, pokud dorazíte později prosíme zvoňte 

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit přímo ve třídách.