Třídní schůzky se uskutečnily 25.9. od 16:30 hodin v budově mateřské školy Křesomyslova. Pokud jste se nemohli zúčastnit, na každé třídě je připraven zápis z třídní schůzky a dokument k podpisu. Děkujeme.